همایش بین‌المللی ابعاد حقوقی جرم‌شناختی تروریسم توسط دانشگاه علامه طباطبائی در تاریخ 13 و 14 اسفند 1396 برگزار خواهد شد.

رئیس همایش: دکتر حسنعلی مؤذن زادگان

دبیر علمی همایش: دکتر بهزاد رضوی فرد

دبیر اجرایی همایش: دکتر تهمورث بشیریه

تهران، بزرگراه همت غرب، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دبیرخانه همایش

تلفن تماس 02144737613